Hlavné menu

15.03.2024

Uplatnenie stredoškolských absolventov na trhu práce mapuje nová interaktívna aplikácia

Pre štyri ročníky absolventov slovenských stredných škôl aplikácia z dielne Inštitútu sociálnej politiky odhaľuje, kam smerovali ich ďalšie kroky v prvom roku po ukončení strednej školy. Pokračovali v štúdiu alebo začali pracovať? Zamestnali sa alebo začali podnikať? V akých odvetviach pracujú a zarábajú? Tieto aj iné otázky pomôže interaktívnou formou zodpovedať nová aplikácia.
 

Inštitút sociálnej politiky spracoval pilotnú verziu interaktívnej aplikácie, ktorá vizualizuje údaje o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce od školského roku 2018/2019. Táto aplikácia je výsledkom spoločnej iniciatívy Inštitútu sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorej cieľom je zlepšiť informovanosť odbornej a laickej verejnosti.

Prepojením administratívnych údajov evidovaných v rôznych informačných systémoch štátnej správy sa nám podarilo zmapovať, ako sa darilo uplatňovať na trhu práce absolventom slovenských stredných škôl v priebehu prvého roka od ukončenia štúdia ,“ upresnil Michal Tomajko, spoluautor interaktívnej aplikácie.

Ako ďalej dodal: „Okrem základných údajov o počte absolventov a zastúpení pohlaví aplikácia obsahuje aj informácie o tom, aká časť z nich pracuje, koľkí pokračujú v štúdiu alebo sú nezamestnaní.“

Pracujúci absolventi sú ďalej rozdelení na zamestnaných v pracovnom pomere, pracujúcich na dohodu, samostatne zárobkovo činných a pracujúcich v zahraničí. Nechýbajú ani údaje o tom, v ktorých odvetviach sa najčastejšie uplatnili a aké dosahovali mzdy.

Všetky údaje o absolventoch v zvolenom ročníku sú dostupné ako celok. Aplikácia však umožňuje aj zúženie skupiny pomocou filtrov na základe kraja, okresu a obce školy, stupňa vzdelania, odboru vzdelávania alebo konkrétnej školy. Jednotlivé kritériá je možné aj kombinovať a zvoliť si napríklad súčasne obmedzenia na okres a aj na stupeň vzdelania.

Údaje o uplatnení stredoškolských absolventov budú nielen zaujímavé, ale aj užitočné pre samotné školy, žiakov a rodičov, pre zriaďovateľov škôl, pre zamestnávateľov a aj pre širokú verejnosť. V neposlednom rade pomôžu tieto informácie tým, ktorí sa rozhodujú, aké stredoškolské štúdium si majú zvoliť. Preto práve pri výbere vhodnej strednej školy a študijného zamerania môžu využiť aj novú vizualizáciu údajov.

Vizualizácia údajov o uplatnení stredoškolských absolventov na trhu práce je dostupná na nasledovnom linku: Uplatnenie absolventov - ISP (institutsocialnejpolitiky.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk