Hlavné menu

20.06.2023

V máji klesala nezamestnanosť štvrtý mesiac za sebou. Ukazovateľ PDU sa prvýkrát dostal pod 4 percentá

Pokles nezamestnanosti pokračoval aj v máji. Hlavný ukazovateľ PDU sa znížil z aprílových 4,08 na májových 3,90 percenta. Pokles pokračuje napriek nárastu počtu tohtoročných absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Zníženie nezamestnanosti je čiastočne spôsobené zmenami v oblasti aktivačných prác.
 

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) je od januára tohto roka hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý používa rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. PDU dosiahol v máji úroveň 3,90 percenta, medzimesačne klesol o 0,18 percentuálneho bodu a medziročne sa znížil o 76 stotín percentuálneho bodu. Od začiatku tohto roka klesol o 0,54 percentuálneho bodu. V máji sa PDU ustálil na najnižšej hodnote od januára 2021, odkedy rezort tento ukazovateľ začal sledovať. Podružný ukazovateľ, miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) naznačuje, že situácia na trhu práce sa vrátila do stavu pred krízou. MEN dosiahla v máji úroveň 5,10 percenta, vo februári 2020 to bolo 5,05 percenta.

Májový pokles, podobne ako aprílový, bol čiastočne spôsobený zmenami v oblasti aktivačných prác. Od apríla začali platiť v oblasti aktivačných prác zásadné legislatívne zmeny s cieľom zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie. V praxi to znamenalo ukončenie jedného zo spôsobov, akým štát vyplácal aktivačný príspevok nezamestnaným za vykonávanie aktivačných prác.

„Ako nám ukazujú štatistiky, celková nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch, rovnako tak aj v 15 okresoch s najvyššou nezamestnanosťou. Je to výborná správa a tiež dobrá vizitka pre rezort práce, že naše rôznorodé opatrenia pomáhajú a podporujú ľudí, aby si našli lepšie uplatnenie na trhu práce,“ uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Napriek poklesu celkovej nezamestnanosti, počet uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov v máji mierne vzrástol. Dôvodom bol tradičný prítok tohtoročných absolventov vysokých do evidencie na úradoch práce. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny evidovalo v máji najviac tohtoročných absolventov z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (224), z Prešovskej univerzity v Prešove (176) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (166). Najviac uchádzačov o zamestnanie absolvovalo vzdelávanie v odbore Nelekárske zdravotnícke vedy, Ekonomické vedy a Lekárske vedy. „Absolventi sa môžu s dôverou obrátiť na úrady práce. Informácie o voľných pracovných miestach nájdu aj na webovej stránke sluzbyzamestnanosti.gov.sk, ktorá je azda najrozsiahlejšou databázou svojho druhu na Slovensku. Uchádzači o zamestnanie si tu môžu aktivovať agenta, ktorý automaticky vyhľadá pracovné ponuky v súlade s ich predstavami a schopnosťami. Ak sa absolvent potrebuje poradiť, ktorú pozíciu si vybrať, odborníci na úradoch mu môžu pomôcť zistiť, aké sú jeho osobnostné predpoklady, schopností a kompetencie,“ stručne načrtol formy podpory generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Očakáva sa, že zvýšený prítok tohtoročných absolventov vysokých, ale aj stredných škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie bude už tradične v najbližšom období pokračovať. „Vstup absolventov na trh práce sa v májových štatistikách prejavuje len minimálne. Dá sa očakávať, že v najbližších mesiacoch budú do evidencie prichádzať absolventi vysokých škôl, ktorí krátkodobo zvýšia počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie, kým sa pracovne uplatnia. Podobný výkyv spôsobia opäť od septembra absolventi stredných škôl, ktorí majú štatút študenta až do konca augusta,“ vysvetlil analytik Inštitútu sociálnej politiky Matěj Bělín. Predpokladá, že celková nezamestnanosť bude napriek prítoku absolventov ďalej klesať. Ako dôvod uvádza výrazné zlepšenie hodnoty Indikátora ekonomického sentimentu ako aj letné sezóne práce v poľnohospodárstve, stavebníctve či cestovnom ruchu.

Štatistika nezamestnanosti – máj 2023:

 • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku) : 3,90 % (4,08 % v apríli 2023; 4,66 % v máji 2022).
 • PDU v Košickom kraji: 5,29 % (5,49 % v apríli 2023).
 • PDU v Prešovskom kraji: 6,31 % (6,61 % v apríli 2023).
 • PDU v Banskobystrickom kraji: 5,52 % (6,25 % v apríli 2023).
 • PDU v Žilinskom kraji: 3,11 % (3,20 % v apríli 2023).
 • PDU v Trenčianskom kraji: 2,57 % (2,59 % v apríli 2023).
 • PDU v Nitrianskom kraji: 2,75 % (2,77 % v apríli 2023).
 • PDU v Trnavskom kraji: 2,53 % (2,57 % v apríli 2023).
 • PDU v Bratislavskom kraji: 2,28 % (2,31 % v apríli 2023).
 • MEN (Miera evidovanej nezamestnanosti) : 5,10 % (5,34 % v apríli 2023)
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 142 277 (148 957 osôb v apríli 2023).
 • Počet uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov: 38 304 (38 129 osôb v apríli 2023).
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie : 171 724 (173 862 v apríli 2023, 188 886 osôb v máji 2022)
 • Na trhu práce sa umiestnilo 12 220 uchádzačov o zamestnanie (12 505 v apríli 2023)
 • Počet voľných pracovných miest: 77 309 (75 618 v apríli 2023). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji - 30 263 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji 2 495
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov : 39 029.
 • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas mája 2023: 6 (319 ohrozených pracovných miest).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk