Hlavné menu

17.05.2021

V4 podporuje rodinu – základnú bunku spoločnosti

Ministri V4 zodpovední za sociálne a rodinné otázky v závere minulého týždňa diskutovali nielen o priestore pre rôzne aktivity na podporu pozitívneho vnímania rodín, ale aj o striebornej ekonomike, o aktívnych senioroch a potrebe rodinného výskumu na úrovni celej Vyšehradskej skupiny. Zároveň podpísali Spoločné vyhlásenie, v ktorom sa zaviazali poskytnúť rodinám čo najlepšie podmienky pre ich fungovanie.
 

Silný a spravodlivý štát môže byť postavený iba na pevných rodinných základoch. Preto je potrebné, aby Slovensko, Poľsko, Česko a Maďarsko, teda krajiny so spoločnou históriou a rovnakými hodnotami,

venovali rodine náležitú pozornosť. „Zvyšuje sa nám priemerný vek matiek – prvorodičiek. Zatiaľ čo v roku 1989 mala prvorodička priemerný vek 22 rokov, v roku 2019 to bolo už 28 rokov. Túto skutočnosť musíme zohľadniť pri nastavovaní rovnováhy medzi prácou a rodinou,“ informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Svoje ministerské kolegyne z V4 oboznámil aj so slovenskou stratégiou rodinnej politiky, ktorá sa zameriava na finančnú i nefinančnú pomoc. „Prvá vec, ktorú riešia mladí ľudia pri zakladaní rodiny, je bývanie. Preto podporu bývania považujem za jeden zo základných predpokladov šťastného rodinného života. Potrebujeme tiež vystavať nový model rodinnej politiky s premysleným financovaním, čím eliminujeme ohrozenie rodín chudobou počas rôznych životných situácií. Som rád, že niektoré opatrenia na podporu rodiny sa nám už podarilo presadiť. Zaviedli sme novú dávku pre tehotné ženy a zrušili sme doplatky na lieky pre deti do 6 rokov a dôchodcov.“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje projekt rodinných poradní, ktoré budú poskytovať poradenské služby párom, jednotlivcom a rodinám a pomáhať im zosúladiť starostlivosť o rodinu s prácou. „Nie je to žiadna novinka. Manželské a predmanželské poradne sme tu mali od roku 1971, no v roku 2005 všetky zanikli. Možno aj to je dôvod zvýšeného počtu rozvodov a vyhrotených rodičovských konfliktov,“ uviedol minister práce M. Krajniak.

Všetky tieto ciele spolu s dopadmi a merateľnými ukazovateľmi zohľadní MPSVR SR v novej Národnej stratégii na podporu rodiny a demografického rastu v Slovenskej republike do roku 2030. Dôležitým inštitútom bude aj Rada vlády SR pre rodinu a demografický rast, ktorá bude odborným, poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti rodinnej politiky . „Musíme na Slovensku zmeniť rodinnú klímu, aby sa spoločnosť na dieťa pozerala ako na samozrejmú súčasť rodiny,“ uzavrel Milan Krajniak.

Ministerskú konferenciu V4+ „Koalícia za rodinu“, ktorá sa konala vo štvrtok 13. 05. 2021, zorganizovala Poľská republika ako predsedajúca krajina vo Vyšehradskej skupine. Jej súčasťou bol aj podpis Spoločného vyhlásenia ministrov V4 zodpovedných za rodinné otázky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk