Hlavné menu

01.06.2022

Vedenie rezortu práce dnes oslavuje MDD návštevami centier pre deti a rodiny

V centrách pre deti a rodiny má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k dnešnému Medzinárodnému dňa detí umiestnených celkovo 5 170 detí. Najvyšší predstavitelia rezortu práce, minister, štátny tajomníci a generálna tajomníčka služobného úradu pri príležitosti ich sviatku navštívili 325 z nich v 5 centrách pre deti a rodiny po Slovensku. Okrem toho, že deti potešia darčekmi a zahrajú sa s nimi, budú s tými staršími a vedením centier hovoriť o ich potrebách a fungovaní. Práve zážitok stretnutia a prax je najlepšou možnosťou správneho uchopenia problémov spojených s fungovaním týchto centier. Cieľom je modelovať systémové kroky na vytvorenie lepších podmienok pre deti v centrách pre deti a rodiny.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak navštívil Centrum pre deti a rodiny v Pečeňadoch. V centre je aktuálne 39 detí . Štátny tajomník Juraj Káčer uskutočnil návštevu v Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo, kde je aktuálne 82 detí. Štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková zavítala do troch centier v Spišskej Novej Vsi: Alžbetka n.o. (18 detí), Dom sv. Jozefa (16 detí) a Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves (71 detí). Generálna tajomníčka služobného úradu Soňa Filípková navštívila Centrum pre deti a rodiny Piešťany (40 detí) a Centrum pre deti a rodiny Trenčín (59 detí).

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta, avšak v rôzne dni. Na Slovensku sa oslavuje 1. júna už od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Zástupcovia 54 krajín vtedy schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala detskou prácou, chudobou, vzdelaním a ďalšími oblasťami zo života detí. Po konferencii viaceré vlády vo svojich krajinách zaviedli Deň detí, nie len preto, aby najmenším urobili radosť, ale najmä aby poukázali na problémy týkajúce sa detí na celom svete.

Ako žijú deti v centrách pre deti a rodiny (CDR)

Deti sú zverené do centra pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia.

Centrum deťom poskytuje bývanie, stravovanie, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, plnenie si povinnej školskej dochádzky, či prípravu na povolanie. Deti bývajú v samostatne usporiadaných skupinách v rodinných domoch, bytoch alebo ďalších budovách centra so samostatným stravovaním a hospodárením. V rámci socializácie vytvárania širších väzieb sa vzdelávajú v miestnych školách.

Starostlivosť o dieťa je založená na individuálnom prístupe, aby sa rešpektovali jeho práva a názor. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa ho vychováva k samostatnosti a sebarozvoju. Deti sa zapájajú do procesov rozhodovania (napr. o sebe, spoločných aktivitách či činností v zariadení ako je upratovanie, nakupovanie, varenie, alebo skrášľovanie prostredia).

Režim maloletých detí umiestnených v starostlivosti CDR sa snažia prispôsobiť a priblížiť bežnému režimu dňa detí v biologických rodinách. Deti majú ráno budíček, rannú hygienu, nasleduje príprava stravy a odchod do materskej alebo základnej školy. V poobedných hodinách sa vrátia zo škôl a pedagogický zamestnanec centra im pomáha s prípravou na nasledujúci vyučovací deň. Keď si deti spravia úlohy, môžu sa hrať, prípadne majú iný program. Neskôr je večera, večierka a príprava na spánok. Počas víkendu sa deti zúčastňujú rôznych záujmových aktivít jednotlivých samostatných skupín (na ich výbere participujú deti). Staršie deti (väčšinou od 15 rokov) majú možnosť ísť aj na samostatné vychádzky resp. majú čas osobného voľna. Cieľom výchovy dieťaťa je aby sa opäť dokázalo úspešne začleniť do pôvodného rodinného a sociálneho prostredia alebo širšieho sociálneho prostredia a spoločnosti.

Aktuálny počet detí umiestnených v CDR je 5 170, z toho maloletých bez sprievodu z Ukrajiny je 83.

Najpočetnejšou vekovou skupinou je kategória 10-15 rokov veku dieťaťa a to 1 698, nasleduje veková kategória 6-10 rokov v počte 1 016. Veková kategória 3-6 rokov predstavuje početnosť 558 detí a následne 0-3 rokov v počte 522.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk