Hlavné menu

19.01.2022

Vláda schválila plánovaný odklad platenia odvodov aj za mesiac január

S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov v dôsledku krízovej situácie, predložil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie. Splatnosť odvodov za január 2022 preto posúvame na 31. marca 2025. Zmena sa týka platby poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ.
 

Podmienky nároku ostávajú nezmenené. Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej SZČO, ktorým v dôsledku krízovej situácie dokázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Pandemická pomoc z rezortu práce sociálnych vecí a rodiny SR je pre žiadateľov predvídateľná: „S odložením odvodov môžu počítať SZČO a zamestnávatelia, ktorí platia odvody za svojich zamestnancov, aj za mesiac január. Naplnili sme tak plán pokračovania tejto formy pomoci, ktorý sme si dali na vláde už v závere minulého roka,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Schválený odklad úhrady poistného sa týka platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v kategórii 3 a 4.

Prehľad odkladu poistného:

Splátka odložená za mesiac

Pôvodný termín splatnosti

Nový termín splatnosti

máj 2020

do 31. decembra 2021

do 31. marca 2022

jún 2020

do 31. marca 2022

do 30. júna 2022

júl 2020

do 30. júna 2022

do 30. septembra 2022

december 2020

do 30. septembra 2022

do 31. decembra 2022

január 2021

do 31. decembra 2022

do 31. marca 2023

február 2021

do 31. marca 2023

do 30. júna 2023

marec 2021

do 30. júna 2023

do 30. septembra 2023

apríl 2021

do 30. septembra 2023

do 31. decembra 2023

máj 2021

do 31. decembra 2023

do 31. marca 2024

október 2021

do 8. októbra 2021

do 30. júna 2024

november 2021

do 8. novembra 2021

do 30. septembra 2024

december 2021

do 8. decembra 2021

do 31. decembra 2024

január 2022

do 8. januára 2022

do 31. marca 2025

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk