Hlavné menu

22.03.2024

Vyššia minimálna mzda a zlepšenie práv zamestnacov vďaka novele ministerstva práce

Minimálna mzda vo výške 60 percent z priemernej mzdy. To je cieľom novely, ktorú dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Revízia automatu pre určenie minimálnej mzdy má zaistiť, aby minimálna mzda zodpovedala dôstojnej životnej úrovni zamestnancov. Navrhovaná legislatíva má tiež podporiť kvalitu kolektívneho vyjednávania s cieľom zlepšiť práva zamestnancov.
 

Návrh zákona upravuje automat pre určenie minimálnej mzdy zo súčasných 57% na 60% priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúcich dvoch rokov. To má zaistiť, že minimálna mzda bude primeraná životným nákladom a ekonomickej situácii krajiny. Zmeny sú súčasťou transpozície smernice Európskej únie o primeraných minimálnych mzdách, ktorá stanovuje, že minimálna mzda by mala byť približne polovicou priemernej mzdy v danom roku.

„Zvýšenie úrovne príjmov zamestnancov je nevyhnutné z hľadiska spravodlivosti a sociálnej stability. Tento cieľ sa ešte viac zdôrazňuje v súvislosti so smernicou EÚ, ktorá vyžaduje, aby minimálna mzda bola približne polovicou priemernej mzdy. Je pre nás dôležité, aby sme zabezpečili, že tento podiel bude v rámci týchto parametrov, čo podporuje rovnaké príležitosti a spravodlivé mzdy pre všetkých,“ uviedol Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Nový výpočet sa prvýkrát použije pre rok 2026. „V roku 2026 by mohla minimálna mzda dosahovať 920 eur a v roku 2027 siahať až k hranici tisíc eur,“ dodal minister práce.

Slovenská republika má tiež v rámci transpozície Európskej smernice prijať opatrenia na zvýšenie miery pokrytia kolektívnym vyjednávaním a podporiť konštruktívne rokovania o mzdách medzi sociálnymi partnermi. Ministerstvo práce navrhuje obnovenie právnej úpravy, ktoré ukladajú záväznosť tzv. reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v tom istom odvetví, a tým zvýšiť práva zamestnancov a viac zjednotiť sociálne podmienky.

„Návrh vychádza aj z Programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2023 – 2027. Vzhľadom na súčasnú úroveň pokrytia kolektívnym vyjednávaním, ktorá je nižšia ako 80%, je táto úprava opatrením, ktoré pomôže Slovenskej republike zvýšiť pokrytie kolektívnym vyjednávaním a viac sa priblížiť k odporúčanej hodnote,“ ozrejmil minister.

Jednou z aktivít na zvýšenie miery pokrytia kolektívnym vyjednávaním a zlepšenie sociálneho dialógu je aj akčný plán na podporu kolektívneho vyjednávania. Akčný plán ráta napríklad aj s úpravou odmeňovania sprostredkovateľov a rozhodcov pri sporoch kolektívneho vyjednávania a tripartity, ktoré nebolo valorizované od roku 2009.

Ministerstvo práce navrhlo aj ďalšie úpravy právnych predpisov s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie a práva zamestnancov. Tieto zahrňujú zjednodušenia v oznamovaní zmien v sumách stravného a základnej náhrady pri použití súkromného motorového vozidla zamestnancom pri pracovnej ceste. Okrem toho sa do zákona doplňujú pravidlá poskytovania náhrady za pohonné látky pre súkromné elektromobily alebo plug-in hybridy zamestnanca počas pracovnej cesty, keďže zákon doteraz riešil len benzínové a dízlové vozidlá.

Prezentácia

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk