Hlavné menu

12.06.2024

Vyššie príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu získa viac ako 84-tisíc poberateľov

Od júla dostanú opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, vyššiu hodinovú sadzbu na osobnú asistenciu a upravený peňažný príspevok na opatrovanie. Vláda SR schválila nariadenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré od 1. júla 2024 stanovuje základnú výšku opatrovateľského príspevku na 615,50 eur mesačne, čo zodpovedá čistej minimálnej mzde pre rok 2024. Hodinová sadzba osobnej asistencie sa zvýši zo súčasných 5,52 eur na 5,83 eur.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne k 1. júlu prichádza s návrhom na zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Zámerom je predovšetkým zlepšenie podmienok a životnej úrovne pre osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby.

Úprava mesačnej výšky peňažného príspevku na opatrovanie, ako aj peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa pozitívne prejaví celkom u vyše 84-tisíc jeho poberateľov. Z kapitoly rezortu pôjde na tento účel ešte v tomto roku takmer 33 miliónov eur.

„Plníme náš ďalší záväzok v oblasti sociálnych služieb, a to je zlepšovanie podmienok pre všetkých, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych odkázaných na pomoc. V tomto roku však nielen zvyšujeme opatrovateľský príspevok, ale zároveň nastavujeme rovnaké podmienky pre všetkých. Znamená to, že nerobíme rozdiely medzi opatrovateľmi – dôchodcami a opatrovateľmi v produktívnom veku. Pri opatrovaní jednej odkázanej osoby im prináleží suma 615,50 eur. Tento opatrovateľský príspevok tak v prípade dôchodcov narastie až o 188 eur, čo považujem za významný krok vpred a naozaj citeľné finančné prilepšenie. Verím, že táto zmena pomôže najmä seniorom, aby čo najdlhšie zostali doma spolu, pokiaľ im to zdravotný stav dovolí, pretože práve domáce prostredie je tým najlepším a najvľúdnejším pre každého človeka, ktorý potrebuje pomoc,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Mesačne dostáva peňažný príspevok na osobnú asistenciu približne 13 400 ľudí. Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie je približne 70 700, čo zahŕňa dôchodcov aj ľudí v produktívnom veku. Z toho viac ako 27-tisíc poberateľov dostáva aj niektorú z dôchodkových dávok.

Podmienky poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (č. 447/2008 Z. z.).

Od 1. júla 2024 novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu (zákon č. 400/2022 Z. z.) ustanovuje výšku príspevku na opatrovanie len v dvoch sumách, v závislosti od toho, či opatrovateľ opatruje jednu alebo viac osôb s ŤZP. Novela tiež zavádza zohľadňovanie príjmu fyzickej osoby s ŤZP, vrátane spoločne posudzovaných osôb, aj pre opatrovateľov, ktorí poberajú dôchodkovú dávku.

Zvyšuje sa tiež hranica príjmu zo zamestnania opatrovateľa, ktorá ovplyvňuje poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie, a to z 2-násobku sumy životného minima na 2,5-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Rovnako sa zvyšuje aj peňažný príspevok na opatrovanie o 100 eur mesačne pre všetkých opatrovateľov, ktorí sa starajú o jedno alebo viacero nezaopatrených detí, bez ohľadu na to, či majú príjem zo zamestnania alebo poberajú niektorú z dôchodkových dávok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk