Hlavné menu

02.02.2023

Vyzvanie pre národný projekt: „Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom“

Aktívne začlenenie, podpora rovnakých príležitostí a zlepšenie zamestnateľnosti pre utečencov, ktorí na Slovensko prichádzajú z Ukrajiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo vyzvanie, ktoré má za cieľ sprostredkovať pomoc ľuďom z Ukrajiny, poskytnúť im sociálne poradenstvo aj podporu, aby sa dokázali čo najlepšie začleniť do našej spoločnosti.
 

Národný projekt je súčasťou operačného programu Ľudské zdroje na obdobie 2014-2020 a trvať bude do konca roka 2023. Poradenstvo a ďalšiu pomoc poskytnú zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Spolu takmer 3,5 mil. eur. je určených pre všetky kraje, aby moli poskytnúť poradenstvo, asistenciu či inú formu informovania v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom a ich lepšie „udomácnenie sa“ u nás. Zámerom je pomôcť dnes už dlhšie žijúcim ukrajinským odídencom, aby si na Slovensku našli uplatnenie, prácu aj spoločenský život. Nevyhnutnosťou pre nich sa tak stáva znalosť slovenského jazyka či slovenskej legislatívy v oblasti poskytovania sociálnej pomoci ako je hmotná núdza, dotácie a štátne sociálne dávky a príspevky.

Národný projekt prichádza s cieľom pomôcť štátnym príslušníkom tretích krajín odchádzajúcim z Ukrajiny a podporiť ich integráciu prostredníctvom poskytovania poradenských služieb a nástrojov sociálnej pomoci. Prihliada pritom na špecifické potreby odídenca, vrátane poradenstva pri začleňovaní detí do školských a predškolských zariadení. Základom je preto individuálne poradenstvo v rámci sociálnej pomoci.

Poradenstvo bude poskytovať 92 odborných poradcov a 46 poradcov - zamestnancov úradov práce. A to buď priamo na úrade práce, v prípade potreby poradia v obciach alebo vo veľkokapacitných centrách. Individuálnym poradenstvom zabezpečia poskytnutie základných informácií, ktoré sú dôležité pre lepšiu orientáciu sa v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, dotácií a štátnych sociálnych dávok a príspevkov občanom Ukrajiny, ktorí sú v ťažkej finančnej a sociálnej situácii.

Doteraz (1.2.2023) o dočasné útočisko na Slovensku požiadalo 107 399 ukrajinských občanov, z toho vyše 38-tisíc detí.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk