Hlavné menu

14.07.2021

Vzniká Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako gestor čerpania financií z Európskeho sociálneho fondu (ESF) spúšťa projekt pre založenie Kompetenčných centier pre sociálne inovácie. Vznikať budú v rámci programu „Zamestnanosť a sociálne inovácie 2014 – 2020“ (EaSI). Hlavným cieľom je podporovať aktivity zamerané na sociálne inovácie aj spoluprácou v rámci krajín.
 

Európska komisia chce posilniť spoluprácu medzi zložkami ESF a EaSI v budúcom programe ESF+, aby využila jeho plný potenciál pri podpore sociálnych inovácií, zvýšila nadnárodnú spoluprácu predovšetkým v makro-regionálnych stratégiách EÚ, v prípade Slovenska v rámci krajín Dunajskej stratégie.

Každá členská krajina si prostredníctvom Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie vytvorí centrálny kontaktný bod pre zainteresované strany, odborníkov, akademickú obec a miestne organizácie. Jeho hlavnou úlohou bude výmena poznatkov, zmapovanie súčasnej situácie a vytvorenie strategických dokumentov na národnej úrovni.

V súčasnosti Slovenská republika implementuje projekt na nadnárodnej úrovni v rámci konzorcia s partnermi z Rakúska (AT), Maďarska (HU) a Bulharska (BG) v období od mája 2021 do apríla 2023. Krajiny si tak vzájomne môžu vymieňať skúsenosti a príklady dobrej praxe z projektov sociálnych inovácií, vytvárať spoločné aktivity a v neposlednom rade spoluprácu v rámci siete kompetenčných centier na európskej úrovni.

Podpora sociálnych inovácií je jednou z kľúčových výziev nového programového obdobia na roky 2021-2027. Rezort práce preto vyzýva potenciálne organizácie, ktoré majú viacročné skúsenosti v oblasti sociálnych inovácií, aby sa spoločne podieľali na implementácii tohto projektu na Slovensku.

Termín stretnutia na oboznámenie sa s projektom je naplánovaný na 22.07.2021 online formou.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na uvedených emailových adresách:

  • monika.jakubecova@employment.gov.sk
  • matus.tluscak@employment.gov.sk
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk