Hlavné menu

09.12.2021

Zabezpečíme komplexného dodávateľa telekomunikačných a sieťových služieb pre celý rezort s cieľom úspory verejných zdrojov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa verejné obstarávanie na výber dodávateľa telekomunikačných a sieťových služieb. Podmienkou je poskytovanie komplexných služieb pre celý rezort práce, vrátane jej všetkých podriadených organizácií. Výsledok má priniesť výrazné šetrenie verejných financií, kvalitný servis a tiež inovácie. Nový dodávateľ bude poskytovať služby na obdobie 36 mesiacov.
 

Výber dodávateľa pre „Telekomunikačné a sieťové služby pre rezort MPSVR SR“ bude zabezpečovať dcérska spoločnosť rezortu, spoločnosť TI Telekom, s.r.o. Verejné obstarávanie sa bude realizovať formou Súťažného konania s rokovaním.

Každý záujemca, po splnení zákonom stanovených podmienok, bude musieť preukázať zoznamom referencií poskytnutých služieb za obdobie predchádzajúcich troch rokov svoju technickú a odbornú spôsobilosť. Kritériom výberu bude cena.

Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje sumu 24,6 milióna eur.

Rezort práce si od nového dodávateľa sľubuje predovšetkým lepšiu spoluprácu a kvalitné technologické zabezpečenie všetkých telekomunikačných a sieťových systémov.

Všetky podrobnosti s podmienkami súťaže o verejnom obstarávaní budú zverejnené vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie na stránke ÚVO:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/533662

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk