Hlavné menu

07.06.2022

Zásady vyplácania pomoci v hmotnej núdzi od medzinárodných organizácií

Od 1. mája na Slovensku funguje program núdzovej finančnej pomoci, ktorú poskytujú medzinárodné organizácie – Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC). Už v najbližších dňoch vyplatia prvé dávky finančnej pomoci namiesto dávok v hmotnej núdzi, ktoré 2 mesiace vyplácali úrady práce. Nárok na túto pomoc v núdzi majú všetci odídenci z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska a žiadatelia o azyl, ktorí prišli od 24. februára 2022 na Slovensko. Každý žiadateľ môže pritom požiadať a získať finančnú podporu len od jednej zo zapojených organizácií. Výška pomoci je vo všetkých prípadoch rovnaká.
 

Doposiaľ registrovaní žiadatelia o dávku v hmotnej núdzi automaticky prechádzajú do systému pomoci medzinárodných organizácií cez UNHCR. Do 30. apríla 2022 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijali spolu celkom 22 514 žiadostí pre viac ako 45-tisíc posudzovaných osôb o túto dávku. Dodnes sa od 1. mája do systému medzinárodnej pomoci zaregistrovalo ďalších 2 664 žiadostí, pre 5 226 posudzovaných.

Prinášame prehľad podmienok, ktoré musia žiadatelia o túto finančnú podporu spĺňať.

Základom vyplácania finančnej podpory je registrácia žiadateľa.

Pri žiadateľoch zapísaných v registri žiadateľov o hmotnú núdzu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) sa tieto údaje zdieľajú s UNHCR.

Noví žiadatelia sa musia registrovať v niektorom z veľkokapacitných centier (Michalovce, Nitra, Žilina, Bratislava).

Okrem ukrajinských (medzinárodných) dokladov je nevyhnutnosťou mať slovenský dokument o udelení dočasného útočiska ako aj slovenské telefóne číslo.

Slovenský Červený kríž uprednostňuje finančnú pomoc pre najzraniteľnejších ľudí z Ukrajiny (starší ľudia nad 60 rokov, rodič samoživiteľ s nezaopatrenými deťmi, rodina s osobami so špecifickými potrebami a pod.).

Ďalšia pomoc je určená aj ľuďom so zdravotným postihnutím na základe posúdenia UNICEF a IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu).

Pomoc sa vypláca mesačne a jej výška závisí od počtu členov rodiny a ich veku, maximálne však do výšky 380 eur.

Hotovosť bude vyplatená buď na slovenský bankový účet alebo prostredníctvom tzv. cash karty (možné platiť ňou v obchodoch alebo vyberať peniaze z bankomatov).

Medzinárodné organizácie zapojené do núdzovej finančnej pomoci poskytujú rovnakú pomoc:

  • Dospelý od 18 rokov 80 eur
  • Dieťa dojča/batoľa do 3 rokov 160 eur
  • Dieťa od 3+ do 18 rokov 60 eur
  • Rodina max. 380 eur

Všetky podrobnosti k procesu získania finančnej podpory v hmotnej núdzi na Slovensku prikladáme v prílohe tlačovej správy - v slovenskom, ukrajinskom aj anglickom jazyku.

Rovnako sú zverejnené aj na stránke ministerstva práce:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk