Hlavné menu

04.10.2023

Zástupcovia slovenského a nemeckého ministerstva práce spoločne o budúcich výzvach v sociálnej oblasti aj požiadavkách trhu práce

Starostlivosť o seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby, dôchodková reforma, ale aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a potrebné vzdelávanie odborných pracovných síl. O týchto témach v rámci bilaterálneho stretnutia diskutovali štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Anna Aftanasová, ktorá na pôde rezortu práce prijala parlamentnú štátnu tajomníčku Nemeckého spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí Anette Kramme.
 

Diskusia sa sústredila na tri hlavné panely: starostlivosť o seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby, dôchodková reforma a odborné pracovné sily a kvalifikácia.

Obe rokujúce strany sa zhodli, že jednou z najväčších demografických výziev, ktorej spoločnosť čelí, je starnutie obyvateľstva, a to naprieč krajinami EÚ. S tým úzko súvisí kombinácia zmien správania alebo investície do ľudského kapitálu, ktoré pomáhajú úspešne čeliť výzvam a využiť príležitosti spojené s demografickými zmenami.

„Zmeny spoločnosti, starnutie obyvateľstva, ale aj požiadavky na trhu práce sa neustále menia. Je preto nevyhnutné, aby sme ako krajina na tieto zmeny dostatočne reflektovali a zároveň sa im prispôsobili. Nielen v týchto témach nachádzame spoločný prienik aj s partnermi v zahraničí, čo potvrdilo aj spoločné rokovanie s nemeckou parlamentnou štátnou tajomníčkou ministerstva práce. Práve výmena skúseností a poučenie sa z odborných príkladov ich praxe sú pre nás veľkou inšpiráciou, a zároveň nám prinášajú nové, efektívne podnety ,“ zhrnula štátna tajomníčka MPSVR Anna Aftanasová.

Štátna tajomníčka rezortu práce zároveň objasnila, že na demografický vývoj nedostatočne reflektuje súčasný systém financovania sociálnych služieb na Slovensku. Rovnako sú nevyhnutné aj zmeny v dôchodkovom systéme. Obe témy sú už dnes súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, z čoho vyplývajú míľniky a ciele pri napĺňaní týchto zmien.

Bilaterálne stretnutie otvorilo aj témy spojené s potrebou kvalifikovaných a odborných pracovných síl vo viacerých odvetviach. Iniciatívy v oblasti investícií do ľudského kapitálu a získania pracovnej sily sú aktuálne ako pre Slovensko, tak aj pre Spolkovú nemeckú republiku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijíma opatrenia v oblasti regulovanej pracovnej mobility cudzincov na slovenský trh práce s cieľom kompenzovať nedostatok pracovnej sily a uľahčiť zamestnávanie zahraničných pracovníkov, v čom sú nápomocné práve skúsenosti zo zahraničia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk