Hlavné menu

15.07.2022

Zdravá rodina, zdravé Slovensko

Šéf rezortu práce Milan Krajniak sa dnes, 15. júla, prišiel osobne pozrieť do Rodinnej poradne v Žiline. Na tejto pobočke sa na odborníkov z poradne obracajú klienti najmä v otázkach psychologického poradenstva, sociálne a právne poradenstvo využívajú v menšej miere. Dominantnými témami osobných stretnutí sú prevažne výchovné problémy, osobné výzvy a partnerské vzťahy.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo päť rodinných poradní, ktoré pomáhajú klientom v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a od 18. júla už aj v Humennom. Rodiny, páry a jednotlivci z celého Slovenska môžu využiť ich psychologicko-poradenské služby.

Rodinné poradne poskytujú odbornú psychologickú pomoc, pomáhajú klientom prekonať ťažké životné obdobia a priniesť do medziľudských vzťahov pochopenie a harmóniu. Kvalifikovaní odborníci poskytujú klientom aj nástroje na prevenciu duševných chorôb. Mentálne zdravie je dlhodobo zanedbávané najmä z dôvodu finančnej nedostupnosti psychologických služieb. Rodinné poradne sú dostupné pre každého, pretože poskytujú poradenstvo bezplatne. V prípade, že sa klienti nemôžu dostaviť do poradne osobne, napr. z dôvodu zdravotného znevýhodnenia alebo veľkej vzdialenosti, môžu využiť službu poradenstva prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov. Na ceste k osvojeniu si návykov vytvárania a udržiavania zdravých vzťahov tak vďaka zriadeniu rodinných poradní už nestoja finančné ani vzdialenostné bariéry.

Podľa ministra práce „mnohým rozvodom a rozchodom je možné predísť, ak sa vo vzťahu nastaví efektívna komunikácia medzi partnermi, ktorá vedie k vzájomnému pochopeniu. Mediátorom tohto vzťahu môže byť odborník z rodinnej poradne, ktorý pomôže páru porozumieť vlastnej situácií a nájsť nástroje uzdravenia vzťahu. Takéto poradenstvo môže zachrániť a ozdraviť slovenské rodiny, ktoré tvoria základnú jednotku našej spoločnosti.“

Fungovanie pilotných rodinných poradní predstavuje základ pre budovanie štandardizovaných postupov poradenstva, ktorými sa budú riadiť odborníci vo všetkých ďalších poradniach na území celého Slovenska. Zámerom ministerstva práce je, aby bezplatné psychologicko-poradenské služby boli dostupné v 46 regiónoch a dostali sa tak blízko k občanom.

Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny je realizovaný vďaka podpore z ESF v rámci OP Ľudské zdroje. Realizáciu projektu zabezpečuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s partnerom, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre viac informácií a kontakty na jednotlivé rodinné poradne navštívte stránku rodinnaporadna.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk