Hlavné menu

12.07.2021

ZDRAVÍME SLOVENSKO, aby sme pomohli oživiť trh práce na Slovensku

Oživiť trh práce počas leta, pomôcť slovenskému cestovnému ruchu a zároveň našej ekonomike je zámerom iniciatívy ZDRAVÍME SLOVENSKO. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) spoločne so svojou analytickou jednotkou, Inštitútom sociálnej politiky (ISP), prináša konkrétne dáta a návrhy, ako môže každý z nás podporiť jednu z najviac zasiahnutých oblastí nášho hospodárstva - cestovný ruch. Stačí pritom dovolenkovať doma. Pretože čas, ktorý strávime na Slovensku, prospieva nám aj našej ekonomike.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dlhodobo a aktívne podporuje politiku trhu práce v podobe vzniku a udržania pracovných miest, podpory zamestnávateľov alebo pri tvorbe sociálnych podnikov. Iniciatívou ZDRAVÍME SLOVENSKO prináša konkrétne argumenty, ako každý z nás dokáže podporiť zamestnanosť, pomôcť ľuďom v regiónoch a prejaviť tým svoju solidaritu. Výzvou je zostať na Slovensku a tráviť tu svoj voľný čas.

Počas celého tohto náročného obdobia pandémie rezort práce, sociálnych vecí a rodiny aktívne pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v rôznych ťažkých životných situáciách. Je však nevyhnutné, aby sme naďalej prejavili svoju solidaritu, a preto sa pripájam k iniciatíve ZDRAVÍME SLOVENSKO. Keď podporíme našich podnikateľov v cestovnom ruchu, podporíme tým ďalšie spojené služby a najmä pomôžeme konkrétnym ľuďom a našej ekonomike. Pretože zdravá ekonomika prináša prospech pre nás všetkých,“ doplnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Cestovný ruch na Slovensku predstavuje približne 3 % hrubého domáceho produktu a zamestnáva približne 100-tisíc Slovákov a Sloveniek. Každý ďalší milión eur, ktorý minieme v domácom turizme, vytvorí alebo udrží 52 pracovných miest. Rovnako každé jedno minuté euro v reštaurácii, v hoteli alebo na kúpalisku výrazne pomáha rásť nášmu hospodárstvu.

„Iniciatíva Zdravíme Slovensko stavia na záveroch našich analýz a ponúka overiteľné argumenty v prospech trávenia času na Slovensku. Tými sú podpora zamestnaných v turizme a nadväzných odvetviach a zníženie zdravotných rizík spojených s cestovaním. Zároveň chceme poukázať na dopady krízy na zamestnanosť a budovať s verejnosťou solidárnu komunitu, ktorá dbá o svoje zdravie aj o zdravie našej ekonomiky. Preto sme zvolili názov “Zdravíme Slovensko!“, priblížila Lucia Fašungová, generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky.

Podrobnosti k iniciatíve aj s interaktívnom mapou s turisticky zaujímavými miestami po celom Slovensku sú zverejnené na stránke www.zdravimeslovensko.gov.sk

Súčasťou je aj dobrovoľný dotazník, prostredníctvom ktorého môže každý zdieľať svoje zážitky či postrehy z ciest po Slovensku.

Inštitút sociálnej politiky je hlavnou analytickou zložkou MPSVR SR. Jeho poslaním je zlepšovať verejné politiky a stratégie týkajúce sa práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom analytických nástrojov, dát a aplikovaného výskumu. Tím ISP analyzuje vplyvy zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov v rámci rezortu a pomáha zlepšovať implementáciu politík. „Vďaka našim analýzam prinášame vláde a verejnosti spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík,“ doplnila šéfka ISP Lucia Fašungová (viac o ISP ).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk