Hlavné menu

Podujatia

15.11.2022 Prešov, Spoznaj a ochutnaj Ukrajinu bez predsudkov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s s Divadlom Alexandra Duchnoviča, reštauráciou SOUP CULTURE a Jevgeniou Kripak, združením No More Stigma v rámci projektu „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine“ usporiadalo besedu k aktuálnej situácii odídencov z Ukrajiny, ich živote u nás v spojení s predstavením ich kultúry, zvykov, životných príbehov s cieľom predchádzať predsudkom či prejavom extrémizmu.

Účastníci besedy:

Ing. Ján Hudák, PhD. – garant projektu a riaditeľ Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR

Mgr. Matúš Fedor - riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

JUDr. Radoslav Huľa, LL. M., MBA – riaditeľ Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Olena Kačur, matka, odídenkyňa z Ukrajiny

Jevgenia Kripak, koordinátorka pomoci pre odídencov z Ukrajiny

MUDr. Miroslava Palušná, psychiatrička, členka združenia No more stigma, venuje sa téme predsudkov a destigmatizácie

Natalia Zaikovska, herečka, odídenkyňa z Ukrajiny, po príchode na Slovensko si našla prácu v divadle Jonáša Záborského v Prešove

Mgr. Alexander Mušinka, PhD., kultúrny antropológ z Prešovskej univerzity. Venuje sa problematike menšín z historického a kultúrno-antropologického hľadiska

Besedu moderovala Mgr. Viera Mikulová, psychologička, členka projektu „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine“

Súčasťou besedy bol aj kultúrny program, na ktorom vystúpili ukrajinskí umelci:

herečka Natalia Zaikovska, ktorá predniesla báseň,

Olena a Mykola Kačur, spev so sprievodom gitary

speváčka Oľga Škarupilo a

víťaz talentovej show Ukrajiny - tanečník Dmytro

detská tanečná skupina Nezastaviteľné

Na záver besedy si účastníci pochutnali na tradičnom jedle boršč, ktoré pripravila reštaurácia Soup Culture.

Záznam besedy si môžete pozrieť tu ( https://lnk.sk/mjk2 )

29.03.2023 Nitra, Spoznaj a ochutnaj Ukrajinu bez predsudkov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk