Hlavné menu

Potvrdenia a informácie

Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o sociálnych dávkach

Služba Vydávanie potvrdení o sociálnych dávkach umožní poskytnúť žiadateľovi o vydanie potvrdenia elektronické rozhranie pre zadanie žiadosti o potvrdenie, ktorá pozostáva zo zadania identifikačných údajov občana a ďalších potrebných náležitostí žiadosti.

Elektronická služba Vydávanie potvrdení o sociálnych dávkach

Poskytnutie informácií o vyplatených sociálnych dávkach, podaných žiadostiach o sociálne dávky a podanie žiadosti o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky

Služba Poskytovanie informácií o vyplatených sociálnych dávkach poskytne fyzickej osobe údaje o dávkach, ktoré jej boli vyplatené za zvolené časové obdobie v elektronickej forme.

Služba Poskytovanie informácií o podaných žiadostiach o sociálne dávky zobrazí fyzickej osobe zoznam žiadostí, na ktorých vystupuje ako žiadateľ. Detail vybranej žiadosti obsahuje informácie o spoločne posudzovaných osobách a dávkach, ak boli na základe danej žiadosti poskytnuté.

V detaile vybranej žiadosti môže fyzická osoba vykonať zmenu miesta výplaty sociálnej dávky vyplnením formulára Žiadosť o zmenu miesta výplaty. Sociálna dávka môže byť vyplácaná na účet alebo na adresu v SR.
V prípade listinného podania nie je predpísané žiadne tlačivo.

Elektronické služby Poskytovanie informácií o podaných žiadostiach o sociálne dávky, Poskytovanie informácií o vyplatených sociálnych dávkach a Podávanie žiadosti o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk