Hlavné menu

Žiadosť o parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

Úrad vyhotoví preukaz osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.

Podrobnejšie informácie o parkovacom preukaze

Elektronická služba Vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím

Žiadosť o parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk