Hlavné menu

10.09.2015

Kto zarába na Slovensku najviac a kto najmenej

Presne 4-násobný je rozdiel medzi najhoršie a najlepšie platenými zamestnaniami na Slovensku. Vyplýva to z najnovších zistení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Informačného systému o cene práce (ISCP).
 

Zo všetkých relevantných faktorov vplývajúcich na výšku mzdy zamestnancov má faktor zamestnanie najvýznamnejší vplyv. Najlepšie sú na tom riadiaci zamestnanci, manažéri a vedúci. Za nimi nasledujú špecialisti, technici a odborní pracovníci. Najnižšie mzdy v priemere poberajú zamestnanci pracujúci v zamestnaniach s nízkou úrovňou pracovnej zodpovednosti a potrebných špeciálnych zručností a vedomostí, t.j. ako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Reprezentatívna vzorka zisťovania vykonaného spoločnosťou Trexima Bratislava za 2. štvrťrok 2015 zahŕňa vyše 8-tisíc zamestnávateľov s vyše miliónom zamestnancov.

Úplné znenie tlačovej správy (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk