Hlavné menu

01.12.2015

Národná sústava povolaní sa rozrástla

Odborníci vypracovali už viac ako 1100 národných štandardov zamestnaní. Vďaka nim by malo byť obsadzovanie voľných pracovných miest kvalifikovanými zamestnancami jednoduchšie. Národná sústava povolaní zabezpečuje udržateľnosť monitorovania potrieb trhu práce a prenos požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania.
 

Najväčšou výzvou pre slovenský trh práce je dostupnosť kvalitnej pracovnej sily. „Aby sme ju zvládli, potrebujeme jasný a zrozumiteľný prehľad o zručnostiach, vedomostiach a znalostiach potrebných pre výkon jednotlivých povolaní. Chceme, aby štát ponúkal zamestnávateľom kvalifikovaných pracovníkov, zároveň však budeme vytvárať tlak na zamestnávateľov, aby ich adekvátne odmeňovali a vytvárali im dôstojné pracovné podmienky,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Podľa premiéra SR zamestnávatelia v poslednom období zdôrazňujú ako možnú hrozbu nie dane, dokonca ani pracovné právo, ale práve nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. „Veľmi dobre si uvedomujem význam presného a zrozumiteľného definovania požiadaviek na výkon každého povolania. Podľa týchto požiadaviek môžeme potom nastaviť vzdelávací proces, ktorého výsledkom bude, že každý absolvent si dokáže nájsť prácu. A žiadny zamestnávateľ, vrátane nových investorov, sa nebude obávať rozširovať svoje podnikanie, lebo vie, že nájde dostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku,“ približuje predseda vlády Robert Fico.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pred rokom pustilo do systémovej reformy riadenia trhu práce. Spolu so sociálnymi partnermi začalo tvoriť Národnú sústavu povolaní, ktorá obsahuje už viac ako 1100 podrobných opisov toho, čo a na akej úrovni musí človek ovládať, ak chce vykonávať vybrané povolanie. Zamestnávatelia totiž najlepšie vedia, čo potrebujú. „Štandardy pripravujú odborníci v sektorových radách, ktorých predsedami a členmi sú nominanti jednotlivých zamestnávateľských asociácií a odborových zväzov. Všetci ťahajú za jeden koniec povrazu, majú spoločný záujem a navzájom sa podporujú,“ objasňuje minister Richter.

Spoluprácu pri tvorbe Národnej sústavy povolaní si sociálni partneri pochvaľujú. „Tu vidíme jednu úžasnú spoluprácu aj so zamestnávateľmi, či už je to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR alebo Republiková únia zamestnávateľov. Vieme nájsť spoločnú dohodu pri riešení vysokej nezamestnanosti,“ vyzdvihuje prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár.

Odborári spolu so zamestnávateľmi vítajú, že sektorové rady budú naďalej fungovať. „Tento systémový nástroj by mal dospieť k tomu, aby počet zamestnateľných ľudí na Slovensku stúpal, nie klesal. Budem veľmi rád, ak zamestnávatelia budú napomáhať, aby tento nástroj prinášal pozitívne výsledky pre náš trh práce,“ dopĺňa prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga.

Národná sústava povolaní - základné informácie (.PDF)

Národná sústava povolaní - webová stránka

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk