Hlavné menu

Definícia odvetvia

Odvetvie je na tento účel špecifikované podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie, alebo na úrovni skupiny podľa doručeného oznámenia. Štatistická klasifikácia ekonomických činností je vydaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 (táto klasifikácia je vydaná vyhláškou Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. a je uvedená v prílohe vyhlášky ).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk