Hlavné menu

Oznámenie o reprezentatívnej KZVS

Oznámenie o reprezentatívnej KZVS zasielajú Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) zmluvné strany, ktoré podpísali KZVS spoločne , alebo jedna zo zmluvných strán KZVS samostatne (§ 9a ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk