Hlavné menu

Stanovisko zamestnávateľa

Stanovisko zaslané zamestnávateľom a ďalšie náležitosti ustanovené zákonom o kolektívnom vyjednávaní posudzuje komisia, ktorej členmi sú zástupcovia štátu a sociálni partneri (§ 9a ods. 5 zákona o kolektívnom vyjednávaní).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk