Hlavné menu

Uverejnenie návrhu v Zbierke zákonov SR a povinnosť plnenia KZVS

Oznam o reprezentatívnej KZVS v odvetví, alebo v časti odvetvia ministerstvo uverejní v Zbierke zákonov SR . Zamestnávatelia, na ktorých sa bude po uverejnení v Zbierke zákonov SR vzťahovať reprezentatívna KZVS budú následne povinní plniť záväzky tejto reprezentatívnej KZVS od dátumu v súlade s § 7 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o kolektívnom vyjednávaní.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk