Hlavné menu

Pracoviská so zákazom štrajku

Na pracovisku, kde je zakázané štrajkovať (napr. obsluha jadrových elektrárni, zariadení ropovodov, plynovodov), sa spor môže riešiť len pred rozhodcom .

Štrajk je v tomto prípade vylúčený . Konanie pred rozhodcom sa začne buď na základe spoločnej dohody zmluvných strán alebo rozhodcu určí na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk