Hlavné menu

Výluka

Výluka je čiastočné alebo úplné zastavenie práce zamestnávateľom v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy. Výluka je obranný nastroj zamestnávateľa proti požiadavkám odborárov.

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodu, že bola voči nemu uplatnená výluka, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Zamestnancovi v takom prípade patrí náhrada mzdy vo výške polovice priemerného zárobku v prípade, že nejde o nezákonnú výluku. Tento prostriedok riešenia sporu sa preto u nás využíva málo.

§27 až § 31 zákona o kolektívnom vyjednávaní

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk