Hlavné menu

Uzatváranie dohôd so zamestnávateľom

Zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník môže uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu , ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania v rozsahu ako ich je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve. To platí len ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia.

§ 233 - § 236 Zákonníka práce

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk