Hlavné menu

DokumentyORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky akt o prístupnosti

Európsky pilier sociálnych práv

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk

ANED -The Academic Network of the European Disability experts

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020

Vývoj sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku

Vybrané indikátory sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím spracované Štatistickým úradom SR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk