Hlavné menu

Dávky vyplácané z III. piliera

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu od 1.1.2014 ( nemajú dávkový plán ) sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

  • doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku,
  • doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
  • jednorazové vyrovnanie,
  • predčasný výber.

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu do 31.12.2013 ( majú dávkový plán ) sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

  • doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku,
  • doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
  • jednorazové vyrovnanie,
  • odstupné.

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené priamo v dávkovom pláne, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk