Hlavné menu

III. pilier v číslach

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad výšky majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, ktorý doplnkové dôchodkové spoločnosti spravovali k 31.12.2019 (v mil. eur) a počet účastníkov v sporiacej a výplatnej fáze doplnkového dôchodkového sporenia k 31.12.2019.

DDS
Príspevkové d.d.f. Výplatné d.d.f. Spolu d.d.f. Počet účastníkov Počet poberateľov
(mil. eur) (mil. eur) (mil. eur)
AXA d.d.s., a.s. 343,86 7,80 351,66 145 714 676
DDS Tatra banky, a.s. 703,97 23,83 727,80 231 772 9 617
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 901,45 26,72 928,17 327 334 2 532
Stabilita, d.d.s., a.s. 339,63 25,95 365,58 128 776 13 511
Spolu
2 288,91 84,30 2 373,21 833 596 26 336

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk