Hlavné menu

III. pilier v číslach

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad výšky majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, ktorý doplnkové dôchodkové spoločnosti spravovali k 31.12.2020 (v mil. eur) a počet účastníkov v sporiacej a výplatnej fáze doplnkového dôchodkového sporenia k 31.12.2020.

DDS Príspevkové d.d.f. Výplatné d.d.f. Spolu d.d.f. Počet účastníkov Počet poberateľov
(mil. eur) (mil. eur) (mil. eur)
UNIQA d.d.s., a.s. 389,15 9,64 398,79 142 152 244
DDS Tatra banky, a.s. 812,05 26,86 838,91 242 701 10 285
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1007,84 31,36 1 039,20 348 210 2 469
Stabilita, d.d.s., a.s. 367,91 28,46 396,37 128 281 13 456
Spolu 2 576,95 96,32 2 673,27 861 344 26 454

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk