Hlavné menu

III. pilier v číslach

Prehľad počtu účastníkov a poberateľov dávky k 31.12.2022

Účastníci podľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti:

DDS Počet účastníkov Podiel v %
DDS Tatra banky d.d.s., a.s 283 123 30 %
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 404 003 43 %
Stabilita, d.d.s., a.s. 127 670 13 %
UNIQA d.d.s., a.s. 133 485 14 %
Spolu 948 281 100 %

Poberatelia dávky podľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti:

DDS Počet poberateľov dávky Podiel v %
DDS Tatra banky d.d.s., a.s. 11 470 42 %
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 2 439 9 %
Stabilita, d.d.s., a.s. 13 356 49 %
UNIQA d.d.s., a.s 38 0 %
Spolu 27 303 100 %
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk