Hlavné menu

III. pilier v číslach

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad výšky majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, ktorý doplnkové dôchodkové spoločnosti spravovali k 31.12.2021 (v mil. eur) a počet účastníkov v sporiacej a výplatnej fáze doplnkového dôchodkového sporenia k 31.12.2021.

DDS Príspevkové d.d.f. Výplatné d.d.f. Spolu d.d.f. Počet účastníkov Počet poberateľov
(mil. eur) (mil. eur) (mil. eur)
DDS Tatra banky d.d.s., a.s. 944,91 31,62 976,53 262 813 11 220
NN Tatry - Sympatia, a.s. 1 161,88 38,65 1 200,53 376 319 3 341
Stabilita, d.d.s., a.s. 399,25 31,39 430,64 127 926 4 113
UNIQA, d.d.s., a.s. 450,45 11,96 462,41 137 929 2 663
Spolu 2 956,49 96,32 3 070,11 904 987 21 337

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk