Hlavné menu

Ako sa určí suma doplnkového starobného dôchodku?

Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka (resp. od aktuálnej hodnoty jeho osobného účtu po vyplatení jednorazového vyrovnania, ak oň účastník súčasne požiada) a od veku účastníka, od ktorého sa mu začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok.

Suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka (resp. od aktuálnej hodnoty jeho osobného účtu po vyplatení jednorazového vyrovnania, ak oň účastník súčasne požiada) a od počtu rokov (najmenej však 5 rokov), počas ktorých sa mu dočasný doplnkový starobný dôchodok bude vyplácať.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk