Hlavné menu

Ako sa určí suma doplnkového výsluhového dôchodku?

Suma doživotného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa mu začne vyplácať doživotný doplnkový výsluhový dôchodok.

Suma dočasného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od počtu rokov, počas ktorých sa mu dočasný doplnkový výsluhový dôchodok bude vyplácať.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk