Hlavné menu

Je účasť na sporení v III. pilieri povinná?

Účasť na sporení v III. pilieri je povinná iba pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu a pre zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnancom, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj .

Títo sú povinní s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (DDS) uzatvoriť účastnícku zmluvu a ich zamestnávatelia sú povinní uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu, a to do tridsiatich dní od začatia výkonu týchto prác.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk