Hlavné menu

Kto mi bude vyplácať dávky doplnkového dôchodkového sporenia?

Dočasný doplnkový starobný dôchodok, dočasný doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové vyrovnanie a predčasný výber, vypláca priamo DDS ak o ne účastník požiada po splnení podmienok na ich vyplácanie.

Doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok vypláca poisťovňa, a to na základe poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poisťovňou a účastníkom.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk