Hlavné menu

Zmeny od od 1. januára 2009

S účinnosťou od 1. januára 2009 boli prijaté viaceré opatrenia, ktoré smerovali k posilneniu významu doplnkového dôchodkového sporenia v dôchodkovom systéme, ako napríklad:

  • liberalizácia investovania, ktorá podstatným spôsobom zmenila pravidlá investičnej činnosti oproti tým, ktoré platili do 31. decembra 2008 a ktoré nezodpovedali princípu dobrovoľnosti uplatňovanému v tomto systéme dôchodkového sporenia. Došlo k rozšíreniu finančných nástrojov, uvoľneniu niektorých obmedzení a limitov v súlade s postavením doplnkových dôchodkových fondov ako fondov s dobrovoľnou účasťou.
  • zavedenie doplnkovej dôchodkovej jednotky, čo výrazným spôsobom prispelo k zvýšeniu informovanosti účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a najmä k sprístupneniu zreteľných údajov o výnosnosti jednotlivých doplnkových dôchodkových fondov a zjednoteniu ich vykazovania.
  • umožnenie výplaty jednorazového vyrovnania v prípadoch, keď nasporená suma nedosahuje ustanovenú výšku pre výplatu dôchodku.

Legislatíva : Zákonom č. 449/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk