Hlavné menu

25.11.2022

Začína sa 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách

16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách je výzva na jeho odstránenie v spoločnosti. Každoročná medzinárodná kampaň sa začína 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Kampaň sa končí 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv. Cieľom každoročnej výzvy je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.
 

25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1991. Návrh na jeho vyhlásenie prvýkrát predložili na prvej feministickej latinskoamerickej a karibskej konferencii v roku 1981 v Bogote. Tento dátum vybrali ako pripomienku popravy troch sestier Mirabalových, ktoré zavraždili na príkaz diktátora Rafaela Trujilleho 25. novembra 1960.

Sestry založili skupinu proti režimu Hnutie štrnásteho júna. Pre svoj nesúhlas s vtedajšou diktatúrou a vládou Rafaela Trujilleho ich najskôr väznili, opakovane mučili, znásilňovali a nakoniec popravili. Valné zhromaždenie OSN tak ako pamiatku na ich smrť určilo práve 25. november za deň, kedy je potrebné si pripomínať nevyhnutnosť odstránenia násilia páchaného na ženách.

V tom istom roku, keď vyhlásili Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách (1991) iniciovalo a koordinovalo Centrum pre ženské globálne vedenie 16-dňovú medzinárodnú kampaň aktivizmu proti násiliu na ženách. Je to 16 dní aktivizmu, počas ktorých sa na celom svete organizujú kampane proti násiliu na ženách, robia sa projekty proti porušovaniu ľudských práv žien, uskutočňujú sa zbierky na pomoc ženám v núdzi a mnohé ďalšie akcie.

Na podporu tejto iniciatívy pripravili rôzne aktivity aj niektoré organizácie, ktoré majú zastúpenie vo Výbore pre rodovú rovnosť alebo sú na výbor prizývané na spoluprácu. (Ich zoznam nájdete na konci tlačovej správy.)

Obetiam a ženám v núdzi v priebehu celého roka rovnako pomáhajú aj ostatné organizácie nie menej dôležitými rutinnými aktivitami, ako sú napríklad: bezplatné advokátske služby a bezplatné právne a psychologické poradenstvá, sociálna pomoc, organizovanie zbierok na pomoc obetiam a ženám a deťom v núdzi, vzdelávacie a osvetové aktivity pre verejnosť a ďalšie.

Zoznam aktivít v rámci 16 dní aktivizmu proti rodovo motivovanému násiliu (.pdf)

Podujatia a aktivity realizované v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR (.pdf)

Zoznam vytipovaných publikácií k téme kampane z knižničného fondu UKB (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk