Hlavné menu

Výberové konanie na členov predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. vyhlasuje výberové konanie na miesta členov predstavenstva spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady je potrebné zaslať do 7. júna 2024 . Všetky podrobnosti nájdete v dokumente o výberovom konaní a v ďalších prílohách.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk