Hlavné menu

Členky a členovia Výboru pre rodovú rovnosť

Milan Krajniak
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda výboru


tajomníčka výboru

Komora za verejnú správu:
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Miroslav Bdžoch
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
Mária Prékop
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Radoslav Ragač
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
Marián Filčík
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Radovan Majerský
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Ján Nociar
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR
Barbara Illková
MINISTERSTVO OBRANY SR
Boris Ďurkech
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Miriam Letašiová
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY
Silvia Porubänová
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE
Miroslava Hajduček Gardecká
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Iva Pipíšková
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Ľudmila Ivančíková
ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY
Hana Špaleková


Komora za mimovládne neziskové organizácie:
ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA
Katarína Farkašová
ÁNO PRE ŽIVOT
Zuzana Dobešová alt. Zuzana Stohlová Kiňová
ESFEM
Katarína Minarovičová
FENESTRA
Dušana Karlovská alt. Sylvia Králová
FÓRUM ŽIVOTA
Marcela Dobešová alt. Mária Demeterová
KATOLÍCKE HNUTIE ŽIEN SLOVENSKA
Mária Raučinová alt. Mária Demeterová
KLUB MNOHODETNÝCH RODÍN
Stanislav Trnovec alt. Andrej Burianek
MOŽNOSŤ VOĽBY
Adriana Mesochoritisová
OZ HANA
Lýdia Koňaková alt. Danica Beňa Adamčíková
POMOC RODINE
Martina Bamburáková alt. Nataša Bálintová
PROGRESFEM
Karin Jureková alt. Leóna Bašistová
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE ŽIEN ASPEKT
Barbora Holubová
ZDRUŽENIE LESNÍČIEK
Viera Petrášová
ŽENSKÁ LOBY SLOVENSKA
Zuzana Magurová
ŽIVENA, SPOLOK SLOVENSKÝCH ŽIEN
Magdaléna Vášáryová

členovia podľa čl. 4 ods. 10 štatútu výboru:
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Viviana Štefanská
KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Nora Belíová
KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SR
Margita Vitálošová
ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SR
Miriam Špániková

Na zasadnutie výboru predseda výboru vždy prizýva zástupcu/kyňu:
a) Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
b) Sociálnej poisťovne,
c) Republikovej únie zamestnávateľov,
d) Združenia samosprávnych krajov SK8,
e) Únie miest Slovenska,
f) Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike,
g) tajomníka/čku Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk