Hlavné menu

Členky a členovia Výboru pre rodovú rovnosť

ERIK TOMÁŠ
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda výboru


tajomníčka výboru

Komora za verejnú správu:
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Ing. Peter Čvapek, MBA, MPH
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
PhDr. Peter Papšo, PhD .
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Ing. Mgr. Peter Lukáč
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
Mgr. Marián Filčík
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
JUDr. Barbara Brvnišťanová
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Ing. Jozef Halcin
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR
JUDr. Barbara Illková, PhD.
MINISTERSTVO OBRANY SR
JUDr. Martin Rímeš
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Ing. Jana Lehocká
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR
Mgr. Adrian Michniewicz
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY
Mgr. Zuzana Turkovič, PhD.
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE
JUDr. Michaela Birošová
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD.
ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY
Mgr. Jana Drgoncová, LL.M, MPP

Komora za mimovládne neziskové organizácie:
ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA
Mgr. Katarína Farkašová
ÁNO PRE ŽIVOT
JUDr. Annamária Cerovská alt. JUDr. Silvia Miškovičová
CENTRUM KONKRÉTNEJ POMOCI FEMINA
Mgr. Anna Siekelová alt. Ing., Mgr. Lucia Megová
ESFEM
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
FENESTRA
Mgr. Dušana Karlovská alt. Mgr. Sylvia Králová
FÓRUM ŽIVOTA
Mgr. Emília Psárová alt. JUDr. Annamária Cerovská
MOŽNOSŤ VOĽBY
Mgr. Adriana Mesochoritisová
OZ HANA
Mgr. Lýdia Koňaková alt. Mgr. Petra Paterová
POMOC OBETIAM NÁSILIA
Mgr. Iveta Schusterová, PhD. alt. Mgr. Patrik Havan
POMOC RODINE
Mgr. Martina Bamburáková alt. Mgr. Nataša Bálintová
PORADŇA ALEXIS
Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová alt. Mgr. Zuzana Straková
PROGRESFEM
Mgr. Karin Jureková alt. Mgr. Leóna Bašistová
SPOLOČNOSŤ PRE PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVO
Radka Mikšík alt. Zuzana Bendíková
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE ŽIEN ASPEKT
Mgr. Barbora Holubová, PhD. – podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
ZDRUŽENIE LESNÍČIEK
Doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.

členovia podľa čl. 4 ods. 10 štatútu výboru:
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
JUDr. Miroslava Novodomcová
KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Mgr. Martina Thominet
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Mgr. Martina Bohušová
ÚNIA MIEST SLOVENSKA
Jana Červenáková
ZDRUŽENIE SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV SK8
Mgr. Erika Róžová
ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SR
Ing. Miriam Filová
KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SR
JUDr. Monika Benedeková
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Jana Koleničová

Na zasadnutie výboru predseda výboru vždy prizýva zástupcu/kyňu:
a) Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
b) Sociálnej poisťovne,
c) Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike,
d) tajomníka/čku Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk