Hlavné menu

Členky a členovia Výboru pre rodovú rovnosť


minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda výboru


tajomníčka výboru

Komora za verejnú správu:
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Pavol Macho
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
Miroslav Osifčin
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Radoslav Ragač
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
Marián Filčík
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Ľuboš Jančík
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Peter Rolný
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR
Barbara Illková
MINISTERSTVO OBRANY SR
Martin Jakál
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Milan Ján Pilip
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY
Roman Joch
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE
Michaela Birošová
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Iva Pipíšková
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Ľudmila Ivančíková
ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY
Marek Chomanič


Komora za mimovládne neziskové organizácie:
ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA
Katarína Farkašová
ÁNO PRE ŽIVOT
Zuzana Dobešová alt. Zuzana Stohlová Kiňová
ESFEM
Katarína Minarovičová
FENESTRA
Dušana Karlovská alt. Sylvia Králová
FÓRUM ŽIVOTA
Marcela Dobešová alt. Mária Demeterová
KATOLÍCKE HNUTIE ŽIEN SLOVENSKA
Mária Raučinová alt. Mária Demeterová
KLUB MNOHODETNÝCH RODÍN
alt. Andrej Burianek
MOŽNOSŤ VOĽBY
Adriana Mesochoritisová
OZ HANA
Lýdia Koňaková alt. Danica Beňa Adamčíková
POMOC RODINE
Martina Bamburáková alt. Nataša Bálintová
PROGRESFEM
Karin Jureková alt. Leóna Bašistová
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE ŽIEN ASPEKT
Barbora Holubová
ZDRUŽENIE LESNÍČIEK
Viera Petrášová
ŽENSKÁ LOBY SLOVENSKA
Zuzana Magurová
ŽIVENA, SPOLOK SLOVENSKÝCH ŽIEN
Magdaléna Vášáryová
členovia podľa čl. 4 ods. 10 štatútu výboru:
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Miroslava Novodomcová
KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Nora Konrády Belíová
KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SR
Monika Uhlerová
ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SR
Miriam Filová
Na zasadnutie výboru predseda výboru vždy prizýva zástupcu/kyňu:
a) Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
b) Sociálnej poisťovne,
c) Republikovej únie zamestnávateľov,
d) Združenia samosprávnych krajov SK8,
e) Únie miest Slovenska,
f) Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike,
g) tajomníka/čku Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk