Hlavné menu

Pracovné skupiny

Pracovná skupina pre tvorbu stratégií v oblasti rodovej rovnosti

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre tvorbu stratégií v oblasti rodovej rovnosti
Šarlota Pufflerová - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre ekonomiku, trh práce a zosúladenie rodinného a pracovného života

Sylvia Porubänová - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre elimináciu násilia páchaného na ženách

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre elimináciu násilia páchaného na ženách
Dušana Karlovská - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre vzdelávanie, vedu a výskum

Monika Bosá - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre zdravie

Adriana Mesochoritisová - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre rodové nerovnosti vo vede

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre rodové nerovnosti vo vede
Zuzana Kiczková - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre rodičovstvo a súkromný život

Stanislav Trnovec - vedúci pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre viacnásobne znevýhodnené ženy

Barbora Burajová - vedúca pracovnej skupiny

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk