Hlavné menu

Členky a členovia Výboru pre seniorov

JÁN RICHTER
predseda výboru

JÁN LIPIANSKY
podpredseda výboru
LÍVIA JUROVÁ
tajomníčka výboru

Nominovaní podľa čl. 5 ods. 6 písm. a) štatútu výboru:
JANA KOLESÁROVÁ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MARIO MIKLOŠI
Ministerstvo zdravotníctva SR
VLADIMÍR BELOVIČ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MARTIN ČATLOŠ
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
DANIELA KUHNOVÁ
Ministerstvo kultúry SR
MAREK ŠTEVČEK
Ministerstvo spravodlivosti SR
MILOŠ NOSÁL
Ministerstvo financií SR
JÁN NOCIAR
Ministerstvo vnútra SR

Nominovaní podľa čl. 5 ods. 6 písm. b) štatútu výboru:
RENÁTA BÁLINTOVÁ
Sociálna poisťovňa
IVAN SÝKORA
Slovenská humanitná rada
RADOVAN GUMULÁK
Slovenská katolícka charita
MICHAELA ŠOPOVÁ
Združenie SK 8
BOŽENA KOVÁČOVÁ
Združenie miest a obcí Slovenska
BOŽENA BUŠOVÁ
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
KVETOSLAVA REPKOVÁ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
ALENA TEXTORISOVÁ
Konfederácia odborových zväzov
NADEŽDA HRAPKOVÁ
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku

Nominovaní podľa čl. 5 ods. 6 písm. c) štatútu výboru:
IGOR FABIÁN
Jednota dôchodcov na Slovensku
PAVEL GUMAN
Jednota dôchodcov na Slovensku
JÁN KLOCOK
Jednota dôchodcov na Slovensku
JOZEF RAKÚS
Jednota dôchodcov na Slovensku
MARGITA FABIÁNOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku
LADISLAV HEGYI
Jednota dôchodcov na Slovensku
JOZEF MIKLOŠ
Jednota dôchodcov na Slovensku
JOZEF MIKLOŠKO
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
JÁN UHNÁK
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
VLADIMÍR MARGOLIEN
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
MILOŠ NEMEČEK
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
ĽUBICA GÁLISOVÁ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť
PETER GURÁŇ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť
ANNA KASANOVÁ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť
ZDENA SKOKŇOVÁ
regióny.sk


Povinne prizývaní podľa ustanovenia čl. 5 ods. 8 štatútu výboru:
BARBARA ILLKOVÁ
tajomníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk