Hlavné menu

SOS dotácie

Zmena prijímateľa SOS dotácie

Upozorňujeme, že žiadosti o SOS dotáciu prijímajú od novembra príslušné úrady práce (podľa trvalého bydliska žiadateľa). Vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite poštou alebo elektronicky.

Ministerstvo zvyšuje dotáciu na 300 eur mesačne pre jedného žiadateľa.

SOS dotácia je určená pre ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na žiadny iný príspevok z projektu „Prvá pomoc plus“.

Viac informácií

Prehľad žiadateľov

Prehľad žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov a §3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk