Hlavné menu

Výberové konanie na členov predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti Technická inšpekcia, a. s., vyhlasuje výberové konanie na miesta troch členov predstavenstva spoločnosti Technická inšpekcia, a. s. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady je potrebné zaslať do 2. decembra 2020. Všetky podrobnosti nájdete v dokumente o výberovom konaní a v prílohách.

Výberové konanie na členov predstavenstva Technickej inšpekcie, a.s. (.pdf)

Stanovy technickej inšpekcie (.pdf)

Zásady odmeňovania členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov Technickej inšpekcie, a.s. (.pdf)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (.pdf)

Vzor zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Technickej inšpekcie, a.s. (.pdf)

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk