Hlavné menu

Dodatočná potreba zamestnancov

Informácia o dodatočnej potrebe zamestnancov (22.4.2024)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave v rámci pravidelných prognóz vývoja na trhu práce zverejňuje na svojom webovom sídle raz ročne do 30. apríla príslušného kalendárneho roka informáciu o dodatočnej potrebe zamestnancov na trhu práce v členení na príbuzné študijné a učebné odbory v spolupráci so stavovskými a profesijnými organizáciami.

Verifikáciu o dodatočnej potrebe zamestnancov vykonala Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu v spolupráci so stavovskými a profesijnými organizáciami dňa 9. apríla 2024.

Na stiahnutie:

Informácia o dodatočnej potrebe zamestnancov (27.4.2023)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejňuje informáciu o dodatočnej potrebe zamestnancov na trhu práce, pričom za uvedenú informáciu na účely kalendárneho roka 2023 sa považujú Verifikované potreby trhu práce.

Verifikáciu o dodatočnej potrebe zamestnancov zrealizovali príslušné stavovské a profesijné organizácie v spolupráci so svojimi členmi a relevantnými inštitúciami. Dodatočná potreba zamestnancov je doplnená aj o potreby systému duálneho vzdelávania v podobe očakávanej ponuky učebných miest zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Verifikovanú dodatočnú potreba zamestnancov prijala Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu na svojom zasadnutí dňa 20.04.2023.

Na stiahnutie:

Informácia o dodatočnej potrebe zamestnancov (30. 4. 2022)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejňuje informáciu o dodatočnej potrebe zamestnancov na trhu práce, pričom za uvedenú informáciu na účely kalendárneho roka 2022 sa považujú Verifikované potreby trhu práce.

Verifikáciu o dodatočnej potrebe zamestnancov zrealizovali príslušné stavovské a profesijné organizácie v spolupráci so svojimi členmi a relevantnými inštitúciami. Dodatočná potreba zamestnancov je doplnená aj o potreby systému duálneho vzdelávania v podobe očakávanej ponuky učebných miest zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Verifikovanú dodatočnú potreba zamestnancov prijala Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu na svojom zasadnutí dňa 17. 3. 2022.

Na stiahnutie:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk