Hlavné menu

Postupy (metodika výkonu dozoru) pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

POSTUPY (METODIKA VÝKONU DOZORU) PRI PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOCH NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

ISV realizuje dozor pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia priznaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny fyzickým osobám.

Predmetom dozoru ISV sú osobitne podľa plánov dozornej činnosti (na kalendárny rok 2023 a 2024) peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia:

  • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla , keď ISV preveruje u fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým bol poskytnutý tento peňažný príspevok ÚČELNOSŤ JEHO POUŽITIA
  • peňažný príspevok na opatrovanie , keď ISV preveruje u fyzických osôb, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, na zabezpečenie ktorých sa poskytuje tento ROZSAH A KVALITU POSKYTOVANEJ POMOCI FYZICKEJ OSOBE S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
  • peňažný príspevok na osobnú asistenciu, keď ISV preveruje u fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým bol poskytnutý tento peňažný príspevok ÚČELNOSŤ JEHO POUŽITIA a u fyzických osôb, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, na zabezpečenie ktorých sa poskytuje tento ROZSAH A KVALITU POSKYTOVANEJ POMOCI FYZICKEJ OSOBE S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

»Postup pri výkone dozoru v oblasti kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia pri poskytovaní peňažného príspevku na KÚPU OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
pdf

»Postup pri výkone dozoru v oblasti kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia pri poskytovaní peňažného príspevku na OPATROVANIE
pdf

»Postup pri výkone dozoru v oblasti kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia pri poskytovaní peňažného príspevku na OSOBNÚ ASISTENCIU
pdf


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk