Hlavné menu

Záznamy

Pokiaľ neboli v priebehu inšpekčnej činnosti zistené nedostatky, resp. porušenia povinností ustanovených príslušným zákonom, poverení zamestnanci Inšpekcie v sociálnych veciach spíšu záznam z vykonaného dozoru.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk