Hlavné menu

Oblasť poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 2024

01_2024_1_Peňažný príspevok na opatrovanie

01_2024_2_Peňažný príspevok na opatrovanie

01_2024_3_Peňažný príspevok na opatrovanie

01_2024_4_Peňažný príspevok na opatrovanie

01_2024_5_Peňažný príspevok na opatrovanie

01_2024_6_Peňažný príspevok na opatrovanie

01_2024_7_Peňažný príspevok na opatrovanie

01_2024_8_Peňažný príspevok na opatrovanie

01_2024_9_Peňažný príspevok na opatrovanie

01_2024_10_Peňažný príspevok na opatrovanie

01_2024_11_Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

01_2024_12_Peňažný príspevok na opatrovanie

02_2024_1_Peňažný príspevok na opatrovanie

02_2024_2_Peňažný príspevok na opatrovanie

02_2024_3_Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

02_2024_4_Peňažný príspevok na opatrovanie

02_2024_5_Peňažný príspevok na opatrovanie

02_2024_5_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_1_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_2_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_3_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_4_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_5_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_6_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_7_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_8_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_9_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_10_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_11_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_12_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_913_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_14_Peňažný príspevok na opatrovanie

03_2024_15_Peňažný príspevok na opatrovanie_75 -2024

03_2024_16_Peňažný príspevok na opatrovanie_95 -2024

04_2024_1_Peňažný príspevok na opatrovanie_149-2023

04_2024_2_Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla_97-2024

04_2024_3_Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla_89-2024

04_2024_4_Peňažný príspevok na opatrovanie_177- 2023

04_2024_5_Peňažný príspevok na opatrovanie_82-2024

04_2024_6_Peňažný príspevok na opatrovanie_85-2024

04_2024_7_Peňažný príspevok na opatrovanie_101-2024

04_2024_8_Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla_86-2024

04_2024_9_Peňažný príspevok na opatrovanie_4-2024

04_2024_10_Peňažný príspevok na opatrovanie_106-2024

04_2024_11_Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla_88-2024

04_2024_12_Peňažný príspevok na opatrovanie_87-2024

04_2024_13_Peňažný príspevok na opatrovanie_100-2024

04_2024_14_Peňažný príspevok na opatrovanie_96-2024

04_2024_15_Peňažný príspevok na opatrovanie_143-2023

04_2024_16_Peňažný príspevok na opatrovanie_99-2024

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk