Hlavné menu

Oblasť poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 2023

05/2023_1 Peňažný príspevok na opatrovanie

05/2023_2 Peňažný príspevok na opatrovanie

05/2023_3 Peňažný príspevok na opatrovanie

05/2023_4 Peňažný príspevok na opatrovanie

06/2023_1 Peňažný príspevok na opatrovanie

06/2023_2 Peňažný príspevok na opatrovanie

06/2023_3 Peňažný príspevok na opatrovanie

06/2023_4 Peňažný príspevok na opatrovanie

06/2023_5 Peňažný príspevok na opatrovanie

06/2023_6 Peňažný príspevok na opatrovanie

07/2023_1 Peňažný príspevok na opatrovanie

07/2023_2 Peňažný príspevok na opatrovanie

07/2023_3 Peňažný príspevok na opatrovanie

07/2023_4 Peňažný príspevok na opatrovanie

08/2023_1 Peňažný príspevok na opatrovanie

08/2023_2 Peňažný príspevok na opatrovanie

09/2023_1 Peňažný príspevok na opatrovanie

09/2023_2_Peňažný príspevok na opatrovanie

09/2023_3_Peňažný príspevok na opatrovanie

09/2023_4 Peňažný príspevok na opatrovanie

09/2023_5 Peňažný príspevok na opatrovanie

09/2023_6 Peňažný príspevok na opatrovanie

09/2023_7 Peňažný príspevok na opatrovanie

09/2023_8_Peňažný príspevok na opatrovanie

09/2023_9_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_1_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_2_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_3_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_4_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_5_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_6_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_7_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_8_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_9_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_10_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_11_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_12_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_13_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_14_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_15_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_16_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_17_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_18_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_19_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_20_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_21_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_22_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_23_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_24_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_25_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_26_Peňažný príspevok na opatrovanie

10/2023_27_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_1_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_2_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_3_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_4_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_5_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_6_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_7_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_8_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_9_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_10_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_11_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_12_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_13_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_14_Peňažný príspevok na opatrovanie

11/2023_15_Peňažný príspevok na opatrovanie

12/2023_1_Peňažný príspevok na opatrovanie

12/2023_2_Peňažný príspevok na opatrovanie

12/2023_3_Peňažný príspevok na opatrovanie

12/2023_4_Peňažný príspevok na opatrovanie

12/2023_5_Peňažný príspevok na opatrovanie

12/2023_6_Peňažný príspevok na opatrovanie

12_2023_7_Peňažný príspevok na opatrovanie

12_2023_8_Peňažný príspevok na opatrovanie

12_2023_9_Peňažný príspevok na opatrovanie

12_2023_10_Peňažný príspevok na opatrovanie

12_2023_11_Peňažný príspevok na opatrovanie

12_2023_12_Peňažný príspevok na opatrovanie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk