Hlavné menu

Druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19-neaktuálne

Upozornenie:
Nižšie uvedené usmernenie obsahuje prílohy/ohlásenia, ktoré poskytovateľ sociálnej služby v prípade výskytu situácií opísaných v usmernení neodkladne zasiela na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR. Všetky ohlásenia sa zasielajú na emailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk