Hlavné menu

Členky a členovia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím


minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda výboru

BRANISLAV MAMOJKA
predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
podpredseda výboru
Mária Homolová
tajomníčka výboru

Komora za verejnú správu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
KATARÍNA FEDOROVÁ

Ministerstvo zdravotníctva SR
KAMIL SZÁZ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MONIKA GAJDÁCSOVÁ

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
JAROSLAV KMEŤ

Ministerstvo kultúry SR
RADOSLAV RAGAČ

Ministerstvo spravodlivosti SR
MICHAL LUCIAK

Ministerstvo financií SR
ĽUBOŠ JANČÍK

Ministerstvo vnútra SR
ĽUBOMÍR ŠABLICA

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
BARBARA ILLKOVÁ

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
MIRIAM BROČKOVÁ

Sociálna poisťovňa
VERONIKA MAJTÁNOVÁ

Inštitút pre výskum práce a rodiny
DARINA ONDRUŠOVÁ

Združenie samosprávnych krajov SK 8
ADRIÁNA GRIGOVÁ

Združenie miest a obcí Slovenska
BOŽENA KOVÁČOVÁ
Únia miest Slovenska
OĽGA REPTOVÁ

Komora za mimovládne organizácie:

skupinu organizácií osôb s mentálnym postihnutím reprezentujú:
IVETA MIŠOVÁ
ĽUBICA VYBERALOVÁ

skupinu organizácií osôb s chronickými ochoreniami reprezentujú:
EVA MADAJOVÁ
ALŽBETA LUKOVIČOVÁ

skupinu organizácií osôb s duševnými poruchami a poruchami správania reprezentujú:
MARCELA BAROVÁ
IVAN ŠTUBŇA

skupinu organizácií osôb so sluchovým postihnutím reprezentujú:
JAROSLAV CEHLÁRIK - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je posunkový jazyk
KATARÍNA KLUKOVÁ - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je národný hovorený jazyk s využitím kompenzačných a zdravotníckych pomôcok

skupinu organizácií osôb s telesným postihnutím reprezentujú:
TIBOR KÖBÖL
MAREK MACHATA

skupinu organizácií osôb so zrakovým postihnutím reprezentujú:
MILAN MĚCHURA
JOZEF ŠIMKO

Slovenská humanitná rada
PETER DEVÍNSKY

Slovenská únia podporovaného zamestnávania
JANA BADÁŇOVÁ

Konfederácia odborových zväzov SR
DANIELA POCHYBOVÁ

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk