Hlavné menu

Členky a členovia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

MILAN KRAJNIAK
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda

BRANISLAV MAMOJKA
predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
podpredseda

Mária Homolová
tajomníčka

Komora za verejnú správu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Ministerstvo zdravotníctva SR
PAVOL MACHO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SVETLANA SÍTHOVÁ

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
JAROSLAV KMEŤ

Ministerstvo kultúry SR
RADOSLAV RAGAČ

Ministerstvo spravodlivosti SR
TOMÁŠ HERIBAN

Ministerstvo financií SR
ĽUBOŠ JANČÍK

Ministerstvo vnútra SR
ĽUBOMÍR ŠABLICA

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
BARBARA ILLKOVÁ

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
MIRIAM BROČKOVÁ

Sociálna poisťovňa
VERONIKA MAJTÁNOVÁ

Inštitút pre výskum práce a rodiny
DARINA ONDRUŠOVÁ

Združenie samosprávnych krajov SK 8
ADRIÁNA GRIGOVÁ

Združenie miest a obcí Slovenska
BOŽENA KOVÁČOVÁ

Únia miest Slovenska
OĽGA REPTOVÁ

Komora za mimovládne organizácie:

skupinu organizácií osôb s mentálnym postihnutím reprezentujú:
IVETA MIŠOVÁ
ĽUBICA VYBERALOVÁ

skupinu organizácií osôb s chronickými ochoreniami reprezentujú:
ALŽBETA LUKOVIČOVÁ
ĽUBICA BERGMANNOVÁ


skupinu organizácií osôb s duševnými poruchami a poruchami správania reprezentujú:
LAURA KUNDRÁTOVÁ
MÁRIA HELEXOVÁ


skupinu organizácií osôb so sluchovým postihnutím reprezentujú:
JANA FILIPOVÁ - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je posunkový jazyk
KATARÍNA KLUKOVÁ - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je národný hovorený jazyk s využitím kompenzačných a zdravotníckych pomôcok

skupinu organizácií osôb s telesným postihnutím reprezentujú:
TIBOR KÖBÖL
MARCELA VÁCLAVKOVÁ KONRÁDOVÁ

skupinu organizácií osôb so zrakovým postihnutím reprezentujú:
MILAN MĚCHURA
JOZEF ŠIMKO

Slovenská humanitná rada
PETER DEVÍNSKY

Slovenská únia podporovaného zamestnávania
JANA BADÁŇOVÁ

Konfederácia odborových zväzov SR
DANIELA POCHYBOVÁ

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk