Hlavné menu

VÝZVA - zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak
ako predseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“),
v súlade s ustanovením čl. 8 štatútu výboru


vyhlasuje dňa 1 . marca 2022


- výzvu na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím za účelom voľby reprezentantov skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím do Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím podľa čl. 5 ods. 7 písm. b). Za posledný deň uverejnenia výzvy sa považuje 31 . marec 2022. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 2. mája 2022 (vrátane).
dokumenty na stiahnutie: VÝZVA / ŽIADOSŤ (vo formáte . docx alebo . odt )

- výzvu na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím za účelom voľby reprezentantov skupiny organizácií osôb s chronickými ochoreniami do Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím podľa čl. 5 ods. 7 písm. c). Za posledný deň uverejnenia výzvy sa považuje 31 . marec 2022. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 2. mája 2022 (vrátane).
dokumenty na stiahnutie: VÝZVA / ŽIADOSŤ (vo formáte . docx alebo . odt )

- výzvu na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím za účelom voľby reprezentantov skupiny organizácií osôb s duševnými poruchami a poruchami správania do Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím podľa čl. 5 ods. 7 písm. d). Za posledný deň uverejnenia výzvy sa považuje
31 . marec 2022. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 2. mája 2022 (vrátane).
dokumenty na stiahnutie: VÝZVA / ŽIADOSŤ (vo formáte . docx alebo . odt )

- výzvu na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím za účelom voľby reprezentantov skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím do Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím podľa čl. 5 ods. 7 písm. e). Za posledný deň uverejnenia výzvy sa považuje 31 . marec 2022. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 2. mája 2022 (vrátane).
dokumenty na stiahnutie: VÝZVA / ŽIADOSŤ (vo formáte . docx alebo . odt )

- výzvu na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím za účelom voľby reprezentantov skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím do Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím podľa čl. 5 ods. 7 písm. f). Za posledný deň uverejnenia výzvy sa považuje 31 . marec 2022. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 2. mája 2022 (vrátane).
dokumenty na stiahnutie: VÝZVA / ŽIADOSŤ (vo formáte . docx alebo . odt )

- výzvu na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím za účelom voľby reprezentantov skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím do Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím podľa čl. 5 ods. 7 písm. g). Za posledný deň uverejnenia výzvy sa považuje 31 . marec 2022. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 2. mája 2022 (vrátane).
dokumenty na stiahnutie: VÝZVA / ŽIADOSŤ (vo formáte . docx alebo . odt )

Organizácie, ktoré zastupujú osoby s viacerými druhmi zdravotného postihnutia sa môžu zaregistrovať iba do jedného z volebných zhromaždení, k problematike ktorého sa prevažne vnímajú.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk