Hlavné menu

Pracovné skupiny

Pracovná skupina pre tvorbu nového Národného programu rozvoja životných podmienok

Pracovná skupina výboru bola z podnetu členov Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím v nadväznosti na prechod gescie prípravy Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrušená.

Pracovná skupina pre prípravu analýzy potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej činnosti

Nakoľko pracovná skupinu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím pre prípravu analýzy potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej činnosti naplnila svoj mandát a už nevyvíjala žiadnu ďalšiu činnosť, bola na základe súhlasu pôvodného iniciátora zriadenia pracovnej skupiny zrušená.

Pracovná skupina k problematike vedenia štatistických údajov o počte osôb so zdravotným postihnutím v členení podľa druhu zdravotného postihnutia

Jaroslav Cehlárik - vedúci pracovnej skupiny (pre I. fázu)

Pracovná skupina k problematike prípravy zákona o slovenskom posunkovom jazyku

Ján Gabura - vedúci pracovnej skupiny

Pracovná skupina na spracovanie návrhu Koncepcie starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra a ich rodiny v Slovenskej republike

Ivan Štubňa - vedúci pracovnej skupiny

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk